SI ET DIC {{mot_portada}} SAPS D'ON SOC ?

Amb el suport de

Generalitat de Catalunya

Tomàtiga, carrota, granera…

Sabries dir a quines localitats de llengua catalana es fan servir les paraules següents?

On diuen...

{{ index+1 > 9 ? index+1 : `0${index+1}` }}

{{ mot.paraula }}

correcte incorrecte

{{ mot.correcte ? 'Correcte!' : 'Incorrecte!'}}

Es diu a:

FI

Has encertat {{correctes}} de {{maxRespostes}} preguntes